Lancering toolkit Geef IT Door: Jongeren enthousiasmeren voor ICT

Met trots presenteren we de livegang van de Geef IT Door toolkit! Het materiaal is nu online beschikbaar om te downloaden. geefitdoorlogo1

De Nederlandse arbeidsmarkt heeft behoefte aan nieuw ICT-talent. Door IT professionals te matchen aan onderwijsinstellingen maakt Geef IT Door jongeren enthousiast voor een opleiding en carrière in de ICT. Zij weten vaak namelijk niet wat ICT nou precies inhoudt en dat het een veelzijdiger en spannender werkveld is dan zij denken!

De Geef IT Door toolkit staat vol met actuele informatie die aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Bovendien bevat hij veel tips die helpen bij het vormgeven van een inspirerende gastles. Download hem hier!

We willen iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de toolkit hartelijk bedanken voor de betrokkenheid.

Geef IT Door toolkit

 

Read More

Toolkit e-CF online: De Europese taal voor optimale ICT matching

Werkzaam als HR-professionals, detacheerder of certificeerder in de ICT? Met de e-CF Toolkit ben je geholpen met bijvoorbeeld je herallocatie vraagstuk, optimale matching van kandidaten op je vacature en de nieuwste, bij de markt passende certificeringsvoorwaarden.

Met trots kunnen wij vertellen dat de Toolkit e-CF sinds 20 maart online staat en beschikbaar is om te downloaden! Dit jaar gaan we met zijn allen de schouders zetten onder de adoptie van e-CF in de markt.

We willen iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Toolkit hartelijk bedanken voor de betrokkenheid.

e-CF Toolkit

Read More

Hulp voor mensen met onvoldoende digitale vaardigheden: Start Europese Get Online Week

23 maart 2015, Den Haag – Om iedereen online te krijgen en digitale vaardigheden te stimuleren, gaat vandaag in ruim 24 Europese landen de Get Online Week van star2574t. Nog altijd heeft ongeveer 3% van de Nederlanders geen toegang tot internet of heeft internet nog nooit gebruikt. Ook heeft ongeveer 10 tot 15% van de Nederlanders geen of onvoldoende digitale vaardigheden. Het beschikken over digitale vaardigheden is echter niet meer vrijblijvend. In Nederland is er deze week extra aandacht voor het Digitaal Hulpplein waar Nederlanders met onvoldoende digitale vaardigheden terecht kunnen voor hulp.

Deze eerder gepubliceerde cijfers van het CBS (2013) geven een beeld van het aantal mensen dat niet goed genoeg mee kan in de digitaliserende samenleving.In steeds meer beroepen is het omgaan met computer en internet een vereiste. De arbeidsmarkt is bovendien sneller en beter toegankelijk via internet. “Het is daarom bijzonder belangrijk dat mensen met onvoldoende digitale vaardigheden geholpen worden, om zelf te oefenen of onder persoonlijke begeleiding digitaal vaardiger te worden. Het Digitaal Hulpplein biedt hier uitkomst.”, aldus Fred Paling, lid Raad van bestuur van UWV. Ook het contact met de overheid verplaatst zich van het fysieke loket naar het online loket. De decentralisaties op het terrein van bijvoorbeeld zorg, jeugd en werk en inkomen leiden er toe dat steeds meer gemeenten hun contacten digitaliseren.

Digitaal Hulpplein
Op www.digitaalhulpplein.nl kan iedereen zijn digitale vaardigheden testen met de Digimeter en oefenlocaties in de buurt vinden. Het Digitaal Hulpplein is niet alleen online te bereiken, maar ook via het landelijk netwerk van doorverwijzers dat bestaat  uit medewerkers van onder andere bibliotheken en UWV. Ook is er een telefonische Hulplijn (0800 – 023 4444) waar mensen terecht kunnen voor hulp bij het vinden van een oefenlocatie in de buurt. “De behoefte is er. Daarom gaan we de komende maand via huis-aan-huisbladen meer zichtbaarheid creëren voor het Digitaal Hulpplein. Ook werken we aan het uitbreiden van het aantal oefenlocaties en doorverwijslocaties. Partijen kunnen zich via de site aanmelden als ze opgenomen willen worden in de database”, aldus Heleen Kist, programmamanager Digivaardig bij ECP.

Initiatiefnemers Digitaal Hulpplein
ECP | Platform voor de Informatiesamenleving, Digivaardig & Digiveilig, Computerwijk, Digisterker, de Digitale Steden Agenda, Koninklijke Bibliotheek, SeniorWeb, Stichting Lezen & Schrijven en de Vereniging van Openbare Bibliotheken hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor het Digitaal Hulpplein. Het Digitaal Hulpplein is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Economische zaken.

Get Online Week
Minstens 24 landen in Europa doen mee aan de Get Online Week, met als gezamenlijk doel zoveel mogelijk aandacht te genereren bij een zo breed mogelijk publiek, specifiek diegene die geen internet gebruiken of zij die kunnen profiteren van het vergroten van hun digitale vaardigheden. De afgelopen 5 jaar zijn ruim 700.000 mensen  bereikt met de gezamenlijke campagneactiviteiten. De week is een initiatief van Telecentre Europe. ECP is nationaal partner van de Get Online Week in Nederland. The Get Online Week draagt bij aan de bredere eSkills for Jobs Campagne van de Europese Commissie.

Digitaal Hulpplein in huis-aan-huis bladen

Digitaal Hulpplein in huis-aan-huis bladen & FD

digitaal hulpplein

Read More

eSkills essentieel voor Europees economisch herstel

Mensen die niet de juiste digitale vaardigheden bezitten, lopen het risico buiten de digitale economie te vallen, schrijft Miriam Dalli van het Europees Parlement op de website van The Parliament Magazine.

In de huidige digitale wereld zouden we handel moeten kunnen drijven zonder belemmeringen. ICT draagt bij aan het miriam dalliwegnemen van barrières, het verminderen van kosten en het voor mkb’s mogelijk te maken het potentieel van de digitale economie beter te benutten. Echter blijft Europa hierin achter, terwijl de VS en China de leiding nemen. Het is voor Europa dus tijd om de cruciale rol van de digitale economie in het dichten van dit gat te erkennen.

Mensen die niet de juiste digitale vaardigheden bezitten, lopen het risico buiten de digitale economie te vallen, schrijft Miriam Dalli van het Europees Parlement op de website van The Parliament Magazine.
In de huidige digitale wereld zouden we handel moeten kunnen drijven zonder belemmeringen. ICT draagt bij aan het wegnemen van barrières, het verminderen van kosten en het voor mkb’s mogelijk te maken het potentieel van de digitale economie beter te benutten. Echter blijft Europa hierin achter, terwijl de VS en China de leiding nemen. Het is voor Europa dus tijd om de cruciale rol van de digitale economie in het dichten van dit gat te erkennen.

Dalli meldt in het artikel dat het creëren van werkgelegenheid en het bereiken van een duurzame groei bij de digitale technologie liggen. Maar minstens even belangrijk zijn de nieuwe vaardigheden die mensen moeten bezitten om snelle economische en technologische veranderingen mogelijk te maken. Wie deze vaardigheden niet bezit, loopt het risico buiten de boot te vallen als het gaat om inkomsten en baanvooruitzichten. Dalli pleit er dan ook voor om snel actie te ondernemen, vooral gericht op het aanpakken van ongelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw.

De manier om dit te bereiken is om het gebruik van digitale technologieën in te bedden in alle vormen van het onderwijs. Jonge mensen, ook vrouwen, moeten zo geïnspireerd worden voor een ICT-carrière te kiezen. Iedereen moet kunnen leren, vaardigheden kunnen verbeteren en goed gebruik kunnen maken van technologie. Met de verwachting van een snel groeiende ICT arbeidsmarkt in het achterhoofd, geeft Dalli aan dat het de taak van de EU en al haar lidstaten is om zich hiervoor in te zetten. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de Europeanen voldoen aan de eisen voor de toekomst.

Lees het volledige artikel hier (engelstalig).


Foto: The Parliament Magazine

Read More

Riga Declaration ondertekend, eSkills for Jobs campagne 2015 van start

Op 13 maart 2015 werd tijdens de eSkills conferentie in Riga de ‘Riga Declaration’ ondertekend door overheden, industrie, onderwijsinstellingen en andere stakeholders. Hiermee werd het startsein gegeven voor de eSkills for Jobs campagne 2015. ECP is als nationaal coördinator van de Nederlandse eSkills for Jobs campagne mede-afzender van deze verklaring. 

Conference-on-e-Skills-for-Jobs-2015-1646-600-450-80_-_kopieDe eSkills for Jobs campagne omvat een actieplan om het gebrek aan digitale vaardigheden in de EU te verhelpen. Bovendien wordt de jeugdwerkloosheid aangepakt. Die is in Europa erg hoog (24%) vergeleken met bijvoorbeeld de Verenigde Staten (8%), terwijl er een gebrek is aan werknemers met digitale vaardigheden en er duizenden vacatures openstaan in de ICT.

De Riga Declaration bevat tien beginselen waar hoofdrolspelers de komende twee jaar mee aan de slag gaan:

1. Betrokkenheid bij meer en betere investering in digitale technologieën en vaardigheden

2. Jeugdwerkloosheid in Europa aanpakken d.m.v. een boost in digitale vaardigheden

3. eSkills voor de 21e eeuw: beleid prioriteren en zorgen voor brede implementatie

4. Steun van het werk van de Grand Coalition for Digital Jobs, nationale coalities implementeren en financiering vanuit overheidsgelden

5. Het promoten van Europees e-leadership

6. Aanmoediging van digitale transformaties en ondernemerschap

7. Betrokkenheid bij levenslang onderwijs en training

8. Europees leiderschap volgens wereldse standaarden

9. Steunen en laten rijpen van ICT-beroepen in Europa

10. Betrokkenheid bij samenwerking en het bundelen van kracht en kennis

Lees de volledige verklaring hier (engelstalig).

Foto: Latvian Presidency of the Council of the European Union

Read More

Aandacht voor Digitaal Hulpplein in ICTU café over digivaardigheid

Op dinsdag 10 februari jl. sprak Joyce Martina, adviseur bij ECP, in het ICTU café over de digivaardigheid van burgers. Lees hier een kort verslag.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bij de ontwikkeling van digitale diensten meer rekening wordt gehouden met de gebruiker? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat burgers digitaal vaardiger worden? Die vragen stonden centraal tijdens het ICTU Café van 10 februari, waar ruim 70 bezoekers op af waren gekomen. 

Aandacht was er voor het Digitaal Hulpplein een initiatief van ECP en onder meer de Vereniging van Openbare Bibliotheken, SeniorWeb, Digisterker, Digivaardig & Digiveilig en de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aanleiding voor het online instrument is het streven dat in 2017 alle zaken met de overheid digitaal worden aangeboden. Op dit moment telt Nederland circa 1,6 miljoen mensen die nog niet over vaardigheden beschikken om zich digitaal te redden. “Voor die mensen is het Digitaal Hulpplein een vangnet”, aldus Martina. “Daarbij zijn we uitgegaan van de basale digitale vaardigheden en richten we ons op de kansen op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de vaardigheden met de i-overheid.”

Lees de rest van het artikel hier.

 

Read More

‘Iedereen programmeren’ tijdens Codeweek 2015

Codeweek 2015In een groot aantal Europese lidstaten vindt van 10 t/m 17 oktober dit jaar de Codeweek 2015 plaats. Stichting Kennisnet en ECP zijn vandaag gestart met de voorbereidingen voor de 2e editie van de Nederlandse Codeweek. Met activiteiten en programma’s op scholen en in het land stimuleren de initiatiefnemers hiermee kinderen, jongeren, ouders en docenten om te leren programmeren. Programmeren is hét lezen en schrijven van de toekomst.

Programmeren is overal

Achter iedere interactie tussen mens en computer zit code. Of je nu een app bouwt, een simulatie maakt van het sterrenstelsel of, zoals Mark Zuckerberg van Facebook, mensen met elkaar in verbinding brengt. Code is overal. Kinderen moeten daar meer van weten, vinden ECP en stichting Kennisnet. Volgens de initiatiefnemers stimuleert programmeren het zelflerend vermogen en het logisch en gestructureerd leren denken. Dat is belangrijk om kinderen, jongeren en volwassenen beter te laten omgaan met digitale innovaties. “Het kunnen omgaan met digitale vaardigheden is cruciaal. Om daarmee vooruitzichten op werk te hebben, maar ook om je werk goed te kunnen uitvoeren”, denkt de organisatie van de Codeweek 2015. ECP, Platform voor de InformatieSamenleving en Stichting Kennisnet benadrukken dat programmeren een waardevolle vaardigheid is voor iedereen in de samenleving en niet alleen toekomstige programmeurs en ICT’ers. “Met basiskennis van het programmeren kan iedereen zich voorbereiden op werk in een steeds digitaler wordende toekomst waarin innovaties elkaar sneller zullen opvolgen”.

Partners gezocht
Vanaf het startschot met deskundigen, partners, docenten en kinderen in Science Center NEMO verliep de 1e Nederlandse Codeweek in oktober 2014 succesvol. Tijdens het CodeUur brachten ICT’ers uit het bedrijfsleven kinderen van 12 basisscholen in 12 provincies de fijne kneepjes van het programmeren bij. Onderwijsminister Jet Bussemaker lanceerde een speciale Donald Duck, die 300.000 kinderen bereikte en via www.codekinderen.nl konden docenten gratis programmeer-lessen downloaden. Tot slot opende Neelie Kroes als Eurocommissaris (Digitale Agenda) een 24 uur durende Hackathon waar 100 jonge talentvolle designers en developers de strijd met elkaar aangingen om vernieuwende apps, websites en andere digitale tools te ontwikkelen. Vorig jaar sloot een groot aantal partners zich aan bij de Codeweek. Ook dit jaar doen er weer veel partners mee, maar er is nog ruimte voor nieuwe partners om zich in te zetten voor een bruisende Codeweek 2015. Aan het succes van Codeweek 2014 werkten mee: Beeld & Geluid, Coderdojo’s, Digivaardig & Digiveilig, ministerie van Economische Zaken, eSkills for Jobs, Dutch Basecamp, Hammerfest, KPN, Like to Share, Nemo, Mediawijzer.net, Microsoft, Sanoma, Say Yeah, SIDN, Software Improvement Group, Q42, UPC, Young Creators en vele leerlingen en onderwijsprofessionals.

Trailer Codeweek 2014:

Europees initiatief
De Codeweek is een Europees initiatief van de voormalig Vicepresident van de Europese Commissie, Neelie Kroes en haar ‘Young Advisors’. Tijdens de Europese Codeweek 2015 worden door heel Europa nationale codeweken georganiseerd. ECP, Platform voor de InformatieSamenleving en Stichting Kennisnet zijn de initiatiefnemers van de Nederlandse Codeweek. Meer informatie is te vinden op www.codeweek.nl. De initiatiefnemers willen kinderen, jongeren en docenten stimuleren met programmeren aan de slag te gaan. De Nederlandse Codeweek wordt ondersteund door de Europese Commissie en het publiekprivate programma Digivaardig & Digiveilig van het ministerie van Economische Zaken, CA-ICT, Betaalvereniging Nederland, IBM, KPN, SIDN, T-Mobile, UPC, Vodafone en Ziggo.

Read More

Neelie Kroes sluit Codeweek 2014 met Hackathon af

coding neelie

Eurocommissaris Neelie Kroes programmeerde op vrijdag 17 oktober het startschot voor een 24 uur durende Hackathon in Studio 3 in Hilversum, een event dat ter gelegenheid van de afsluiting van de Codeweek werd georganiseerd. ECP en Kennisnet waren initiatiefnemers van de Codeweek 2014.

Tijdens de Hackathon, georganiseerd door Young Creators en Hammerfest, gaan 100 talentvolle designers en developers van 12 tot 25 jaar in teams de strijd met elkaar aan om in 24 uur vernieuwende apps, websites en andere digitale tools te ontwikkelen. De tools moeten het programmeren of coding makkelijker maken. Tijdens de Hackathon publiceren de teams hun hacks op een online hackspace waardoor de Young Creators Community tijdens de 24 uur input aan de teams kan geven. De winnaars van de Young Creators Hackathon kunnen een trip naar Google Ventures in Londen winnen.

Neelie Kroes, Eurocommissaris (Digitale Agenda): “Leren programmeren zou een recht moeten zijn voor elk kind, evenals leren lezen en schrijven. Programmeervaardigheden zijn steeds belangrijker, in alle beroepen. In ruim meer dan de helft van de Europese landen is programmeren geen onderdeel van het curriculum: werk aan de winkel.”

Young Creators Hackathon organisatoren Boy Lokhoff (Hammerfest) en Bastiaan Zwanenburg (Young Creators) zijn blij dat het event, met als thema ‘Teaching friends how to code’, gestart is. “De Hackathon biedt jongeren de kans zich razendsnel te ontwikkelen, maar ook kansen om het ondernemen onder de knie te krijgen. We hebben deze digitale talenten nodig in onze digitale economie die steeds belangrijker wordt. De deelnemers zijn afkomstig van de Young Creators Community dus ik reken op fantastische apps, sites en andere tools waar Nederland beter mee kan leren programmeren. We hopen dat de teams de jury, met daarin Hoofd van het Cabinet van mevrouw Kroes, Constantijn Van Oranje-Nassau, zal verrassen. Constantijn Van Oranje-Nassau zal zaterdag ook de prijs uitreiken.”

Arie van Bellen, directeur ECP, Platform voor de informatie samenleving: “De hackathon is een prachtige afsluiting van de Codeweek 2014. Hier programmeren de grootste talenten van Nederland, maar de afgelopen week zijn bijna 42.000 leerlingen van 1.600 basisscholen via de toolkit aan de slag gegaan met programmeren. Het laat zien dat ook docenten inzien dat programmeren een vaardigheid is waar op school aandacht aan moet worden geschonken.”

Over Codeweek 2014
ECP, Platform voor de informatie samenleving, en Stichting Kennisnet zijn de initiatiefnemers van de Nederlandse Codeweek 2014 (10 t/m 17 oktober). Eurocommissaris Neelie Kroes is de initiatiefnemer van de Europese Codeweek. De afsluitende Codeweek Hackathon wordt georganiseerd door digitaal bureau Hammerfest. Meer informatie en het volledige programma van de Codeweek 2014 op www.codeweek.nl.

De Codeweek wordt financieel mogelijk gemaakt door: ECP, Digivaardig & Digiveilig, eSKills for Jobs 2014, Kennisnet, Beeld & Geluid, Dutch Basecamp, Hammerfest, Kennisnet, Like to Share, Mediawijzer.net, Microsoft, Mijn Kind Online, Ministerie van Economische Zaken, Science Center Nemo, Say Yeah – Motion Media, SIDN, SIG, UPC.

Read More

Programmeren: het lezen en schrijven van de toekomst – Codeweek 2014 van start

Amsterdam, 10 oktober 2014 – In Science Center NEMO is vanochtend de Nederlandse Codeweek 2014 van start gegaan. Tegelijkertijd startte het CodeUur op 12 basisscholen in 12 provincies. ICT’ers uit het bedrijfsleven brachten meer dan 300 leerlingen van groep 8 de fijne kneepjes van het programmeren bij. De initiatiefnemers, ECP en Kennisnet, roepen tijdens de Codeweek 2014 kinderen, jongeren, ouders en docenten op aan de slag te gaan met programmeren, hét lezen en schrijven van de toekomst. “Programmeren is dé vaardigheid van de 21e eeuw. Het stimuleert het logisch en gestructureerd denken en het zelflerende vermogen van kinderen, jongeren en volwassenen waardoor ze beter kunnen omgaan met digitale innovaties. Een vaardigheid met uitzicht op werk in een steeds sneller innoverende samenleving. In heel Europa is straks behoefte aan minimaal 1 miljoen mensen met excellente digitale vaardigheden”, zegt Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda).

Videostatement Eurocommissaris en initiatiefnemer van Codeweek in Europa, Neelie Kroes

ECP, Platform voor de informatie samenleving en Stichting Kennisnet benadrukken dat programmeren of coding niet alleen een vaardigheid is voor toekomstige programmeurs en ICT’ers, maar voor iedereen. “Jong en oud, man en vrouw, iedereen uit de beroepsbevolking moet de grondbeginselen van programmeren leren om voorbereid te zijn op de toekomst om daarmee beter om te gaan met innovaties in een wereld waar alles steeds meer digitaal gaat en wordt”.

bt1410100001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.800 openstaande ICT-vacatures in 2017
In Europa zijn naar verwachting op korte termijn meer dan 1 miljoen mensen nodig met excellente digitale vaardigheden. Uit onderzoek van CIO Platform Nederland, Digivaardig & Digiveilig en Nederland ICT (2014) blijkt dat de vraag naar ICT-professionals door technologische ontwikkelingen (de Cloud, Big Data en cybercrime) de komende jaren fors zal groeien. In 2017 zijn er bijvoorbeeld 6.800 openstaande ICT-vacatures.

Quote minister Henk Kamp, Economische Zaken:
“Websites, games en apps. In een steeds hoger tempo veroveren digitale middelen onze samenleving zowel privé als op de werkvloer. In alle sectoren van de arbeidsmarkt speelt technologie een groeiende rol. Het is daarom belangrijk dat jongeren ook op tijd ICT-kennis onder de knie krijgen. Door te leren programmeren, ontwikkel je vaardigheden waarmee je ook kansen voor jezelf creëert op de arbeidsmarkt. Deze campagne is een uitstekend initiatief om jongeren met programmeren in aanraking te brengen`.

Not for nerds
Volgens Kennisnet en ECP is programmeren ‘not for nerds’. “Kinderen leren door te programmeren essentiële vaardigheden die belangrijk zijn voor bijna alle beroepen. Wat kinderen ook willen worden van dokter tot designer en van cameraman tot automonteur overal heb je in de 21ste eeuw digitale vaardigheden nodig.” Tijdens de Codeweek 2014 starten kinderen op 12 basisscholen met het Codeuur, programmeren onder leiding van ICT ́ers. Het doel is om volgend jaar 100 scholen te laten deelnemen, in 2016 alle basisscholen. De brede coalitie die de Codeweek steunt, is ervan overtuigd dat het thema zowel in de publieke als de private sector speelt.

Europees initiatief
De Codeweek is een Europees initiatief van Vicepresident van de Europese Commissie, Neelie Kroes en haar ‘Young Advisors’. In de Europese Codeweek (11-17 oktober), worden door heel Europa nationale codeweken georganiseerd. Tijdens de eerste Europese Codeweek in november 2013, werden meer dan 300 programmeerevenementen georganiseerd in 26 deelnemende Europese landen. Dit jaar staat de teller op 1.000 activiteiten. Van 10 t/m 17 oktober worden er in Nederland activiteiten georganiseerd om kinderen en docenten kennis te laten maken en aan de slag te laten gaan met programmeren. De week wordt op vrijdag 17 oktober afgesloten met een 24-uurs Hackathon in Hilversum waarbij 100 jongeren vanaf 14 jaar worden uitgedaagd om vernieuwende apps, websites en andere digitale tools te ontwikkelen die het voor anderen makkelijk maakt om te leren programmeren. De Hackathon in Studio 3 in Hilversum wordt geopend door Eurocommissaris Neelie Kroes.

Online video’s rond de Codeweek 2014:
Trailer Codeweek 2014

Programmeur Nick Jordan (12) over programmeren

Over Codeweek 2014
ECP, Platform voor de informatie samenleving, en stichting Kennisnet zijn de initiatiefnemers van de Nederlandse Codeweek 2014. Codeweek wordt financieel mede ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. Eurocommissaris Neelie Kroes is de initiatiefnemer van de Europese Codeweek. CodeUur (zie ook www.codeuur.nl) wordt georganiseerd door DutchBasecamp, Like to Share en Q42. De afsluitende Codeweek Hackathon wordt georganiseerd door digitaal bureau Hammerfest. Beeld en Geluid, Nederlands audiovisueel archief, heeft de Codeweek mede mogelijk gemaakt. Coderen is van groot belang bij het hergebruik van foto’s, films en tekstuele documenten door de creatieve industrie (www.beeldengeluid.nl). Meer informatie en het volledige programma van de Codeweek 2014 opwww.codeweek.nl. De initiatiefnemers willen kinderen, jongeren en docenten tijdens de Codeweek 2014 stimuleren met programmeren aan de slag te gaan.

Read More

Neelie Kroes komt Nederlandse Codeweek afsluiten op 17 oktober

Samen met Kennisnet en Dutch Basecamp en met steun van o.a. de Europese Commissie organiseert ECP van 11 t/m 17 oktober de Nederlandse Codeweek. Deze gehele week worden er door het hele land activiteiten georganiseerd die kinderen kennis laten maken en stimuleren om aan de slag te gaan met programmeren.

Codeweek, een initiatief van Neelie Kroes en haar Young Advisors, vraagt aandacht voor het belang van leren programmeren door kinderen tussen de 8 en 16 jaar. Programmeervaardigheden geven onze kinderen niet alleen meer kans op een baan, deze vaardigheden vergroten ook het adaptief denkvermogen dat ervoor zorgt dat zij met innovaties om zullen blijven kunnen gaan. Kortom: leren programmeren is essentieel voor het werken en functioneren in de 21ste eeuw.

Tijdens de afsluiting in het Nederlandse Instituut voor Beeld & Geluid, wordt er samen met Eurocommissaris Kroes teruggeblikt op deze week die uit zijn voegen barst van de ‘code’ activiteiten. Maar er zal vooral vooruit worden gekeken. Neelie Kroes trapt op 17 oktober een Hackathon af die de ‘doorstart’ van de Nederlandse code-agenda symboliseert.

Doet u samen met uw kinderen ook mee aan Codeweek? Bezoek de website om te bekijken welke activiteiten er bij u in de buurt plaatsvinden!

Read More
Page 3 of 4«1234»