Contact

Heeft u vragen over de eSkills for jobs 2014 campagne, over de activiteiten in Nederland?
Neem dan contact op met het Nationale Coördinatie Punt in Nederland:

Programma Digivaardig & Digiveilig
ondergebracht bij ECP | Platform voor de Informatiesamenleving

Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T: 070 4190309
E: info[at]digivaardigdigiveilig.nl