Digital Champions

Een werkzoekende die met internet overweg kan heeft een veel grotere kans om snel een nieuwe baan te vinden. En voor circa 90% van de banen zullen binnen enkele jaren digitale vaardigheden een vereiste zijn. Digitale vaardigheden zijn cruciaal voor de Nederlandse economie en samenleving. De Europese Commissie heeft Europese landen opgeroepen tot het aanstellen van Digital Champions: personen die ervoor gaan zorgen dat iedereen, zowel burgers als bedrijfsleven en overheid, de voordelen van de digitale economie benut en daarmee zorgen voor groei van de economie. In Nederland heeft Tineke Netelenbos op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de rol van Digital Champion op zich genomen. Zij combineert dit met haar rol als eSkills ambassadeur in Nederland.

“Als we serieus hechten aan onze kenniseconomie, dan kunnen we ons geen digitale kloof in de maatschappij veroorloven. Niemand hoeft achter te blijven als het gaat om digitale vaardigheden. Met een beetje hulp kan iedereen de voordelen en gemakken van het hebben van digitale vaardigheden ervaren,” aldus Tineke Netelbos, tevens voorzitter van het programma Digivaardig & Digiveilig. Tineke Netelenbos overlegt, op initiatief van de Europese Commissie, twee keer per jaar met de andere Europese Digital Champions over een gezamenlijke aanpak en uitwisseling van best practises.

De Digital Champion richt zich op het benutten van het groeipotentieel van de digitale economie, bijvoorbeeld door de digitale vaardigheden van mensen te helpen verbeteren, de publieke sector te stimuleren efficiënter en klantvriendelijker te opereren met behulp van digitale toepassingen en door ondernemingen te stimuleren ICT in te zetten voor meer productiviteit en concurrentiekracht. Hiertoe ontwikkelt iedere Champion initiatieven in eigen land. Tineke Netelenbos verwezenlijkt dit via haar rol als voorzitter van Digivaardig & Digiveilig.

Lees hier meer over de Champions en de activiteiten.