eSkills for Jobs 2016

eSkills for Jobs 2016, onderdeel van de strategie van de e-skills, is een belangrijke, sectoroverschrijdende, multi-stakeholder campagne van de Europese Commissie, waarbij meer dan 650 organisaties in heel Europa betrokken zijn, zoals bedrijven, verenigingen, onderwijs- en opleidingsinstanties en ngo’s. Het doel van deze campagne is burgers meer bewust te maken van de noodzaak om hun vaardigheden met betrekking tot de beheersing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor hun werk verbeteren. De campagne is een antwoord op de groeiende vraag naar ICT-geschoolde professionals waaraan momenteel ondanks de hoge werkeloosheidcijfers in Europa niet voldaan wordt.

Op hetzelfde moment dat veel Europeanen worstelen om werk te vinden, worden technologiebedrijven geconfronteerd met een kritiek tekort aan ICT’ers. Europa kan tegen 2015 te maken krijgen met een tekort van wel 900.000 ICT-professionals, waardoor groei en concurrentiekracht op het spel gezet worden. Vrouwen zijn ook significant ondervertegenwoordigd in ICT-gerelateerde banen – minder dan 30% van het ICT-personeel is vrouwelijk.

Verder vraagt een groeiend percentage van alle banen tegenwoordig inzicht in ICT. Toch heeft de helft van alle burgers in de Europese Unie geen of lage computervaardigheden.

eSkills for Jobs moedigt burgers aan hun digitale vaardigheden te ontwikkelen en toe te treden tot de huidige banenmarkt. De campagne is gelanceerd in het kader van de Grote Coalitie voor Digitale Banen van de Europese Commissie, een multi-stakeholder partnerschap om het tekort aan eSkills onder Europeanen aan te pakken en mensen aan te moedigen de potentiële werkgelegenheidskansen die ICT biedt ten volle te benutten.

eSkills for Jobs 2016 omvat honderden evenementen op nationaal en Europees niveau evenals vaardigheidscompetities, sociale media marketing en lobbyen. De belangrijkste doelgroepen zijn jongeren, werkelozen, ICT’ers, ondernemingen (in het bijzonder in het MKB) alsook leidende figuren uit het bedrijfsleven en beleidsmakers.

Comments are closed.