Grand Coalition for Digital Jobs

De vraag naar geschoolde ICT’ers is groter dan het aanbod. Hierdoor kan Europa op korte termijn geconfronteerd worden met een terkot aan 900.000 ICT’ers. Ook mist zij hier een mogelijkheid om werkloosheid tegen te gaan en riskeert ze haar digitale concurrentiepositie.  Om deze uitdaging aan te gaan heeft de Europese Commissie de Grand Coalition for Digital Jobs gelanceerd. Dit initiatief richt zich op het verhogen van het totale aanbod van digitaal ervaren professionals en een betere match tussen vraag en aanbod. Doel is om het aantal ICT-professionals te vergroten om verzekerd te zijn van een voldoende aantal in 2020. Het mandaat van deze Coalitie loopt van 2013-2015.

De eerste resultaten van de Grand Coalition zijn goed: er zijn meer dan 40 zogenaamde pledges  ingediend, ook van grote bedrijven als Google, Telefonica, SAP, Microsoft en Cisco. Maar ook van kleinere bedrijven, onderwijsinstellingen en NGO’s. Beleidsmakers in heel Europa hebben hun politieke steun voor dit initiatief geuit. Via de Pledge Tracker  kan de voortgang van deze pledges worden ingezien.

De komende maanden worden de inspanningen versterkt. Streven is dat de Coalitie wordt uitgebreid. De concrete maatregelen van de Grand Coalition bouwen voort op lopende programma’s als Digivaardig & Digiveilig, en best practices die kunnen worden opgeschaald. Belangrijkste prioriteiten en concrete acties op korte termijn zijn onder andere:

  • Verbetering van het imago en de aantrekkelijkheid van een carrière in de ICT
  • Verbetering van de erkenning van kwalificaties van ICT-professionals in verschillende landen door  het stimuleren van de acceptatie van een Europees certificaat voor digitale vaardigheden van de ICT-porfessional, gebaseerd op het bestaande e-Competence Framework
  • Vermindering van de mismatch op de arbeidsmarkt door het stimuleren van de mobiliteit
  • Stimuleren van digitaal ondernemerschap