Nationale ambassadeurs

Cocky Booij

Cocky Booij is directeur van VHTO, hét landelijk expertisebureau  meisjes / vrouwen en bètawetenschap, techniek en ICT. VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bèta/technologie en ICT  te vergroten. Cocky is betrokken bij vele innovatieprojecten in bèta/technische opleidingen en branches, maakt deel uit van adviesorganen en expertpanels m.b.t. participatie van meisjes en vrouwen in bèta/techniek en geeft veelvuldig lezingen en trainingen over dit onderwerp.


 

Peter Hagedoorn

Peter Hagedoorn is Secretaris Generaal van de European CIO Association en zelf voormalig CIO (Chief Information Officer). In zijn functie ijvert hij al jaren voor meer aandacht voor e-skills. In Nederland is hij voorzitter geweest van het CIO-Platform Nederland, maar ook van de e-skills Taskforce, die o.a. heeft aanbevolen om het e Competence Framework, dat in Europa ontwikkeld is, in Nederland verder in te voeren. Daarnaast heeft de e-skills Taskforce aanbevolen meer aandacht te geven aan e-skills voor professionals, om zo de achterstand qua IT kennis in te lopen. Beide onderwerpen zijn inmiddels een vast onderdeel geworden van de Programma Commissie van Digivaardig. Vanuit de Programma Commissie Digivaardig is hij tevens de linking pin met het Europese e-skills programma en functioneert als nationale ambassadeur voor het Europese eskillsforJobs2014 programma.


Remco Pijpers

Remco Pijpers is oprichter van Mijn Kind Online, kenniscentrum kind en digitale media en strategisch adviseur bij stichting Kennisnet. Hij zet zich al sinds de jaren negentig in voor een beter internet voor kinderen, wat heeft geleid tot aansprekende initiatieven met impact.


Louis Spaninks 

Creativiteit en gezond verstand zijn de belangrijkste kenmerken van Louis’ professionele bestaan. Louis houdt zich sinds midden jaren tachtig onder meer bezig met arbeidsmarktprojecten voor opleidingsfondsen. Vanuit zijn bedrijf Talentis (Think, Act, Learn) werkt hij voor onder meer de ICT-sector.

Louis werkt sinds eind jaren tachtig aan arbeidsmarktprojecten op Europese schaal met partners in diverse landen met als belangrijkste doelstelling de ontwikkeling van het beroepsonderwijs.

Louis is directeur van het Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT). ICT is onlosmakelijk  verbonden met innovatie en economische groei in alle sectoren, mede daarom maakt het CA-ICT zich sterk voor opleiding en ontwikkeling van werknemers in de ICT sector maar zeker ook van ICT-ers buiten de sector. Het CA-ICT onderstreept nadrukkelijk het belang van digitale vaardigheden als basiscompetentie van alle burgers.

Louis studeerde af aan de Universiteit Utrecht af het vakgebied sociaal economisch beleid en arbeidsvraagstukken  en volgde enkele master opleidingen bij onder meer Tias.

Comments are closed.