Nationale partners

CA-ICT

Het CA-ICT is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor ICT in Nederland. Kerndoelstelling van het CA-ICT is stimulering van de werkgelegenheid en kwaliteit van ICT. Hieraan wordt gewerkt door het subsidiëren van bedrijfsopleidingen in de ICT. Het ondersteunen van ICT-organisaties en organisaties met ICT-functies bij subsidieaanvragen en subsidietrajecten door expertise en zo nodig voorfinanciering. Tot slot werkt het CA-ICT aan het stimuleren en sponsoren van initiatieven die leiden tot meer werkgelegenheid en concrete plaatsingen van werknemers in ICT-functies.


Euro CIO

De European CIO Association is een internationale organisatie, gevestigd in Brussel, met als hoofddoel de belangen te vertegenwoordigen van ICT directeuren en CIOs van grote organisaties (publiek en privé). Ca. 700 grote organisaties zijn aangesloten, grotendeels via de landenorganisaties voor CIOs, zoals in Nederland het CIO-Platform Nederland. De organisatie is spreekbuis namens de groot gebruikers van IT en voert het overleg namens de leden op Europees niveau met de IT aanbieders en met de Europese Commissie over o.a. de Digital Agenda, Cloud Computing, Data Privacy, Cyber Security, e-skills e.d.

Comments are closed.